Polski

 

 

                                                     LAOKRACJA ZAMIAST DEMOKRACJA

 

 

                                                                       LAOKRACJA

Aby wytłumaczyć znaczenie tego słowa potrzebny jest słownik wyrazów obcych i słownik starogrecko-polski.

W dosłownym tłumaczeniu z języka greckiego Laokracja oznacza "rząd ludu"

λαός (laos)

nazywa się ludzi (jest to podstawowe znaczenie),tłum, ludzie wojny, lud przymierza, naród.

κράτος (kratos) oznacza wytrzymałość,siłę,przemoc,dominację.Z tym słowem w formie-kratia powstają formy państwa (np:arystokracja, timokracja, plutokracja, autokracja).

Obejmuje to zwykle określenie rządu ludowego:demokracja.

δήμος (demos) to kraj, terytorium, ludzie społeczność.

Od greckiego słowa λαός pochodzi również polskie słowo "laik" (Laikos) co oznacza "ludzie należący do" , w przeciwieństwie do słów "prosty lud" lub "lider"powstały pojęcia , nie profesjonalne, nie ekspert, w znaczeniu kościoła "Laik" oznacza osobę świecką, czyli przeciwieństwo do osób duchownych (kapłanów) .

                                                                               DEMOKRACJA

 

Demokracja( po polsku władza ludu).Demokracja nie jest niestety rządem ludu.Jak już Sokrates zauważył ,demokracja jest tylko przestarzałą, zdegerenowaną, patologiczną formą rządu ludowego.Rząd ludu czyli" Laokracja" zwana demokracja oznacza rządy przedstawicieli ludowych.

 


W starożytnej Grecji istnieją dwa pojecia oznaczające słowo "ludzie" Laos i demos. Demos ma równie inne znaczenie ,brud, szumowina. Szumowina i ludzie, ludność to słowa o tej samej pisowni , tylko akcent wypowiedzi świadczy o jego znaczeniu. Podobieństwo tych słów jest jeszcze większe niż między wyrazami "przedstawiciel ludu" i "zdrajca ludu"Prawdopodobnie byli w Starożytniej Grecji ludzie którzy celowo demokrację określali jako "rząd szumowin".

 

^
LAOCRACY AND SOVEREIGNTY